55. Ek is ontsteld . An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 word vocabulary) on Psalm 55. www.easyenglish.bible. Jesus Fellowship. In the slightly different numbering system of the Greek Septuagint version of the Bible, and in the Latin Vulgate, this psalm is Psalm 54… maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar. Hoofstuk 55 . with enhancements from the This video is unavailable. Hoofstuk 55. 19  Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. The translated Bible text has yet … Vir die koorleier: met snarespel. Spreek jul wel waarlik reg, o regters? Read Psalms 55 in the Afrikaans version of the Bible with the Multilingual Bible. n Onderwysing van Dawid. Psalms 55:23 - Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. 3 (55:4) weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. Licensed to Jesus Fellowship. Moenie my smeekbede . With stringed instruments. All Rights reserved. Psalmet 55:21 Albanian Psalm 55. van die goddeloses. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. 1 Vir die koorleier: Met snarespel. 3   Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward. Maar daardie mense, o God, U sal hulle in die graf in laat neerdaal. 1. PSALMS 55:2 o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 10  Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad. Hul gif is dood die gif van slange. 1 Alef. op sy pleine is daar net verdrukking en bedrog. Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. van my vyande, oor die druk . Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Psalm 55 - For the director of music. Oorsig van Psalms. O God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. Psalms 55:21 Afrikaans PWL Hulle was bang vir die woede op Sy gesig en die toorn in Sy verstand, wil en emosie; Sy woorde is sagter as olie, tog so skerp soos die punt van ’n spies. With stringed instruments. 2. 55. 18  Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem. Psalm 58. 13  Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek; 14  maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude! Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Psalms 55:22 - Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Gordon Churchyard. Verberg U nie, maar hoor my bede! BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 139; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Jammer, die video kon nie laai nie. 1 Vir die koorleier: met snarespel. Words in boxes are from the Bible. 1 VIR die musiekleier; # Ps. Psalms 1–48, 51, 55, 57, 92, 109, 110, 112, 121, 126, 137 and 144 by Mark Alburger (b. An analysis within corpus-based translation studies Corpus-based research in translation involves using computerised corpora to study translated text and is concerned with revealing both the universal and the specific features of translation. Or let him come upon them at an … 9   Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Afrikaans. Ek is hewig ontsteld 4 oor die dreigemente van my vyande. 2 Luister na my gebed, o God. Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . Gebruik met toestemming. Psalms Hoofstuk 121 - Bybel in Afrikaans taal . Bible Reading and Christian Encouragement. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee, My vyand het skaars 'n ooreenkoms gesluit. (Script Ver 2.0.2) © 2002-2020. Psalm 91 Daily Reading - ENG. Weg na die woestyn! As dit nog my vyand was wat my smaad aangedoen het. Sela. 21  Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig. 1   Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. PSALMS 55. Free Christian classic ebooks for you to download. Col 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. PSALMS 55:1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. Hulle bring ellende oor my, en kweek vyandskap . Psalm 55:1. Words marked with a *star are described in the word list at the end. Die bose is net afvalligheid, die leuenspreker dwaal altyd. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation. Voetnote * Sien Woordelys. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 55:9 Arabic: Smith & Van Dyke My thoughts trouble me and I am distraught 3 at the voice of the enemy, at the stares of the wicked; for they bring down suffering upon me and revile me in their anger. 1958) House of God, Forever (Psalm 23) by Jon Foreman (b. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 55; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. maar hulle is swaarde wat reg is om te steek. Discover (and save!) Hoofstuk 119 . Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. South African Bible Believers: Afrikaans. en oor die druk van slegte mense op my. ’n Gedig van Dawid. My thoughts trouble me and I am distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked; for they bring down suffering on me and assail me in their anger. Dr Arthur Frost. I'm just putting this on here so my Grandparents can see it! 4   weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. 32:1 'n Onderwysing van Dawid. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? 1957) I Was Glad (Psalm 122) by Howard Goodall (b. God ken sy knegte goed. Hul wentel op my in my broosheid hul onreg af. as dit 'n teëstander was wat my wou verneder. Posts about Psa 55:16 written by Tony Cullen. in hulle toorn. Gebed van iemand wat deur vriend verraai is. 2 o God, # Ps. van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Mar 14, 2018 - This Pin was discovered by Quotes for Success. 2   o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 54:4 hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. 24  Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ék vertrou op U. Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere. 7   Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos 'n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly! n Onderwysing van Dawid. # Ps. (translation: Afrikaans 1953) 1:43. 11  Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite. Or, “let him exact upon them”; as a creditor upon the debtor, and demand the debt of punishment for sin. Yesterday. 8   Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! Ek hoor die roep van goddeloosheid. moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Alle regte voorbehou. 2 Hoor my gebed, o God, moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Oorsig van Psalms. For there are no bands in their death: but their strength is firm. Psalms 1-50 in Afrikaans. 1 Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; 2 hear me and answer me. Verhoor, o God, verhoor my klagte, as ek, gekwel in my gedagte, geen rus kan vind of plek van vrede. In die aand, in die môre en in die middag. Psalmet 55:9 Albanian Shkatërroji, o Zot, ngatërro gjuhët e tyre, sepse kam parë dhunë dhe kacafytje në qytet. 4 oor die dreiging . want in hulle huise en harte heers daar boosheid. 3 Luister, asseblief, en antwoord my, want my moeilikhede . But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped. 'n Gedig van Dawid. Net onrus is daar in my hart: ek dwaal, ek duisel, voel verward. Afrikaans. A maskil of David. 'n Gedig van Dawid. 55. 12  Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie. your own Pins on Pinterest Jul hart is ver, ver daarvan weg, en in jul hand is gruweldade. Onmoontlik om van God se gees te vlug (7) ‘Ek is wonderlik gemaak’ (14) ‘U het my as embrio gesien’ (16) “Lei my op die weg van die ewigheid” (24) Psalm 139:1. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Hope it's a blessing! The Book of Psalms forms part of the ketuvim, the third section of the Hebrew Bible, and is part of the Christian Old Testament. Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg. Psalm 55:15 “Let death seize upon them, [and] let them go down quick into hell: for wickedness [is] in their dwellings, [and] among them.” Ahithophel and his accomplices, Judas and the men with him; as a mighty man, as the king of terrors, and shake them to pieces. 17  Maar ek, ek roep God aan, en die HERE sal my verlos. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Hul is soos adders wat nie hoor - geen towerspreuk kan hul bekoor. 2. Hoofstuk 121 . 1. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . (translation: Afrikaans 1953) Jammer, die video kon nie laai nie. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 51-75; Psalm 58 ; Psalm 58 . 15  Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare. They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men. PSALMS 55. BibleDatabase 1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ignoreer nie! n Onderwysing van Dawid. 22  Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde. Men's Devotion that I gave this morning. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. My thoughts trouble me and I am distraught Psalms 55:9 Afrikaans PWL Vernietig hulle, o יהוה, verdeel hulle tong, want ek sien geweld en stryd in die stad. 23  Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. 3 Luister na my gebed en antwoord my: my sorge gee my geen rus nie. 3 Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward, 4 weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want # II Sam. Verward van sinne, sien ek hoe hul in vyandskap For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked. 4:1 met snaarinstrumente. Psalm 55. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. Vlerke soos ’n duif. Psalm 55:1-23—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Mag hulle onverwags neerdaal na die doderyk. 20  God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Psalm 55 - NIV: Listen to my prayer, O God, do not ignore my plea; hear me and answer me. Watch Queue Queue Psalms Hoofstuk 55 - Bybel in Afrikaans taal . PSALMS 55. Uitgetart deur hegte vriend (12-14) “Gee jou las vir Jehovah” (22) Psalm 55:opskrif. 6   Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. gee my nie rus nie. A maskil of David. 16  Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste. Psalm 55 is the 55th psalm of the Book of Psalms, beginning in English in the King James Version, "Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication". 4 (55:5) My hart krimp inmekaar in my binneste, en … Psalm 55 1 Psalm 55 For the director of music. 1 ‘n Bedevaartslied. Laat jou sorge aan die Here oor. Powered by 5   My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. (55:2) o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee.