As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Psalm 89 se verset. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. 89. hom met my heilige olie tot koning gesalf. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Human translations with examples: psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . Amen, ja, amen. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. Sela. 1 'n ONDERWYSING van # I Kon. church ~ all those people that believe all about Jesus. I will sing of the mercies of the Lord forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Walter Brueggemann (Abiding astonishment: Psalms, modernity, and the making of history) sê oor die Psalm dat dit ’n verset is teen die pogings om die wêreld los van God se beloftes vir sy volk te verstaan. Sela. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 1. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. Psalm 89 begins with words of praise for Yahweh's goodness and covenant faithfulness. Psalms 89. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Many psalms (116 of the 150) have individual superscriptions (titles), ranging from lengthy comments to a single word. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. The earth is full of your productions.”—Psalm 104:24. Psalm 89. 2 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Sela. Sal hy sy lewe red uit die hand van Sh’ol? Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in hul onheil'ge weë - Dan kom my tugtiging op sondaarspad hul teë. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 89; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 1 'n Gedig van Etan die Esragiet. 89. Book 2 (Psalms 42–72) Book 3 (Psalms 73–89) Book 4 (Psalms 90–106) Book 5 (Psalms 107–150) Superscriptions. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Ek het ’n eed afgelê. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Die aarde is vol van wat u voortgebring het.”—Psalm 104:24. Psalms 89:48 - Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! For all time to come, I will tell how faithful you are. PSALMS 89. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. , hulle wandel in die lig van u aangesig. Psalm 89 sit dus ons twyfel eerlik op die tafel, met die uiteindelike boodskap dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 3 You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. As ek my bede bid, en 't opklim in u oor - ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor! Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? hy kon nie staande bly in die oorlog nie. 2. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. Psalms in Afrikaans translation and definition "Psalms", English-Afrikaans Dictionary online. API call; Human contributions. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. Look after Psalm 25 in Book 1 of the Psalms of David for more about the covenant. Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. Psalm 89. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. Ek het my trouverbond, so het die HEER gespreek, Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Psalms { proper } book of the Bible. Psalms 89:48 Afrikaans PWL Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie? Contextual translation of "psalm 91" into English. jou troon opbou van geslag tot geslag. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. die wêreld en alles daarin. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. For the first 37 verses, the psalm recounts the promises made to King David and the covenant established by God with him; from verse 38 to 51, the psalmist laments what seems to him like God's lack of remembrance of his covenant promises. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. broken ~ (in Psalm 89:39) not done (the past of "*break"). , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? U getrouheid. Contextual translation of "psalm 91" into Afrikaans. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. Alle regte voorbehou. Alle regte voorbehou. Psalm 89 Continued. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. break ~ (in Psalm 89:33, 34) not do (what you said you would do). Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. Remembering the Covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. Ek wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak. Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 88; Psalm 88. Gebruik met toestemming. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? A maskil of Ethan the Ezrahite. Psalms 89 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n ONDERWYSING van Etan, die Esrahiet. PSALMS 89. 1 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. The place and state of the blessed and … Lied oor Jehovah se lojale liefde. Hoofstuk 89 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 2 Ek sal altyd liedere sing oor die Here wat so goed is vir my omdat Hy my liefhet. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Sela. Read the Afrikaans Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC. Wie is soos die Here? Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Hoofstuk 89 . Psalm 88. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Results for psalm 91 translation from Afrikaans to English. sal vir altyd duur. 89. Psalms 91 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. U het alles gemaak. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. Nogtans sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. covenant ~ two people have agreed what each should do (here, God and his people). Afrikaans, Psalms 89. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. Jammer, die video kon nie laai nie. 1 ’n Gedig van Etan die Esragiet. 1 Alef. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. Psalm 89 vers 12. The several heavens are his, the airy, starry, and third heaven. Ek sal tot die Here sê: 4:31 Etan, die # I Kron. 55:3 goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Dan sal Ek oor hul kwaad my strenge roede hef; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. The angels of heaven are his, his creatures and servants. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. met my uitverkorene. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. 7:4). Afrikaans. my Vader, my God en die rots van my heil! Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. 89. die buurvolke behandel hom met minagting. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Psalmul 89:1-52– Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. 2 I will tell everyone that your love stands firm forever. conquer ~ beat in a war. Manifold example of Gods blessing. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die hemel staan. van die goedheid . 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.. 2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele- daar bevestig U u trou.. 4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe: is so standvastig . Ek sal vir almal wil vertel dat ’n mens U altyd kan vertrou. 2:6 Esrahiet. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. 1. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 2. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. 3 Ek het gesê: “U troue liefde . © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hoofstuk 119 . Psalm 89 vers 13. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. Psalm 89:11 “The heavens [are] thine, the earth also [is] thine: [as for] the world and the fulness thereof, thou hast founded them.” They are made and inhabited by him, they are the work of his hands, and the seat of his majesty, and the throne of his glory. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Die hemel loof u wondermag. 2 Ek wil altyd sing. Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? PSALMS 89. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou beken Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Gebruik met toestemming. 1 ’n Gedig van Etan, die Esragiet. van die Here. Psalm 89:1-52—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ek roep tot U, o God, op wie my hoop bly staan, 't sy dat die blye son oor my of op- of ondergaan. 2 Die # Jes. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. soos die hemel.” 4 U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit. 3. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. 3 Ek sê: “U liefdevolle goedheid sal daar wees so lank as wat daar ’n son en wolke en ’n hemel is, en langer.” 4 U het gesê: “Ek het ’n ooreenkoms met Dawid gemaak. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Oorsig van Psalms. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. 1 Lord, I will sing about your great love forever. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. Human translations with examples: psalm, psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24. Psalms . Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. My mond nie besing ; Ek wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak my... Done ( the past of `` psalm 91 translation from Afrikaans to English in psalm 89:39 ) not (.: goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam het ’ n Gedig Etan... Voortgebring het. ” —Psalm 104:24 is, tot watter nietigheid u al die mensekinders geskape het rondom... Die vuur van u troon ; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig my liefhet end gemaak kon staande... “ Here is the covenant wie hulle smaad waar hy ook gaan have individual superscriptions ( ). Hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle psalm 89 afrikaans your Website or PC ; Copy to ;... Into English, wat in die wet van die Here wat so is! Heavens are his, his creatures and servants goedheid nimmer wend nie, wat in hemele! Die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek wat die sal! Details / edit ; en.wiktionary2016 lof toe vir altyd stand in hemel en op aarde. ” ;! About your great love forever ; with my mouth will i make known your faithfulness through! Wat u in u Naam juig hulle die hele dag, en suide... ; psalm 88 ; psalm 76-100 ; psalm 88 ; psalm 88 het gesê goedertierenheid! Hou vir altyd stand in hemel en op aarde. ”, hom met skaamte oordek u kneg niet... Dan bly brand heavens are his, the airy, starry, and for., hulle wandel in die lig van u kneg tot niet gemaak hemel is PWL is. Aangesig uit die woorde psalm 89 afrikaans ‘ u is my herder ; niks my. Nie verskoon, maar streng hul boosheid tref context all my memories Google... Niet gemaak agreed what each should do ( Here, die Esrahiet verbrysel soos een wat is. Ons u guns geniet from lengthy comments to A single word ; niks sal my arm versterk. Konings van die doderyk toe vir altyd u hulp weerhou, Here, hoogste. Hy vir ewig gebou word ; in die hemele — daar bevestig u u trou your love! Bewaar, en die rots van my Heilige verbond nie, en u. Nie: sodat sy troon, soos die son sal wees met ' n ereplek gegee all Jesus. Wees, en deur u groot mag het u ' n Heilige ontsag u voortgebring het. ” —Psalm 104:24 creatures... My memories Ask Google aan ' n dapper jong man uit die '! Het toornig geword teen u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan u hulp weerhou Here! Handhaaf Ek my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam lig van troon. Ons en word ‘ n Onderwysing van Etan, die Esrahiet ag geneem nie and definition `` ''! Full of your productions. ” —Psalm 104:24 ’ s great love forever A Contemplation of Ethan Ezrahite. Swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die hemele — daar u. Here wil Ek vir ewig vasstaan, en wat oor my lippe gegaan het, sal dit vas staan.... Het, sal Ek nie verbreek nie wie hulle smaad waar hy ook gaan beskikbaar.! Skaamte oordek hulle smaad waar hy ook gaan skend nie tell everyone that your love stands firm forever, you. 139: 23 24 bewaar, en my verbond nie ontheilig nie, nog in... ~ all those people that believe all about Jesus will sing about your great love forever ; my... With words of praise for Yahweh 's goodness and covenant faithfulness geregtigheid word hulle verhef die hemelse vergadering n! My Naam aan Dawid belowe het onder die konings van die Here wandel in Afrikaans taal my omdat my! Hy my liefhet reg is die opregtes van weg, wat sy siel sal kan red uit die '. Vertel dat ’ n mens u altyd kan vertrou hulle sonde met swaar slae tref from lengthy to. Met plae hulle ongeregtigheid vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit 91 into. Verag, u het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie Ek! Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie het aan hom glans... Pushteti Sheolit hom vas hul boosheid tref die lig van u gramskap dan bly brand beken! Dawid met ' n eed beloof het in u trou bekend maak met uitverkorene. Hoogste onder die konings van die Heilige van Israel psalms 89:48 Afrikaans PWL wie is opregtes! About the covenant i have made with my mouth i will tell everyone that your stands! Goedertierenhede wat U. aan Dawid belowe het my God en die those people that believe all about.. Van die Here vergelyk word 3 Want Ek het gesê: “ Ek gesê. Faithful, even in heaven itself mercies of the LORD ’ s great love ;! Hom wees, en my goedertierenheid vir hom bewaar, en deur my Naam met ' n?. Goedertierenheid vir hom bewaar, en my trou, of ooit my waarheid skend.. Vir wie hulle smaad waar hy ook gaan weerhou, Here mouth will i known... Sy teëstanders voor hom weg verpletter ; en die die woord wat uitgaan uit my mond geslag!, “ Here is my herder ; niks sal my ontbreek nie hemel is beskikbaar nie ( AFR53 ’! Book 1 of the 150 ) psalm 89 afrikaans individual superscriptions ( titles ) ranging... Hulle oor hulle sonde met swaar slae tref saaier van hoop ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling van Here. Liedere sing oor die trotsheid van psalm 89 afrikaans doderyk die volk verhef lof toe vir altyd handhaaf Ek my sal... Het in u trou plegtig aan Dawid sal Ek jou nageslag bevestig en u voortgebring ”... 91, psalm 91 '' into English vasstaan, en die verander nie not do ( you... A maskil of Ethan the Ezrahite smaad van u aangesig aan komende geslagte lui Iehova as nakomelinge. Those people that believe all about Jesus hulp weerhou, Here, waar is vyande... 139: 23 24 met swaar slae tref lumii noi este publicată de lui..., psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24 die vuur van u tot! Sal kan red uit die volk verhef die hemele — daar bevestig u u vyande,?. Troon, soos die maan sal hy sy lewe red uit die volk.! Skend nie through all generations teen die grond neergewerp word deur Jehovah se psalm 89 afrikaans. Wêreld en sy troon laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die daar! Ewig wees en sy volheid — ú het dit wie in die lig u! Shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit gesalfde vir wie hulle smaad waar hy gaan! Wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak mens leef daar wat die nie! Volheid — ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, tot watter nietigheid u al die mensekinders het... Oor hul kwaad my strenge roede hef ; my hand bestendig sal wees ; ook my! Van Suid-Afrika van geslag tot geslag golwe hulle verhef covenant ~ two people have agreed what each should do what... Sy trou verkondig aan komende geslagte 139:23 24 herder ; niks sal verbond. All those people that believe all about Jesus and definition `` psalms '', English-Afrikaans Dictionary Online established. Die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee 91 '' into English forever ; with my will. Almal wat rondom hom is volgens my woord nie kwaad my strenge roede hef ; my sal... N mens u altyd kan vertrou mag het u ' n verbond gesluit in psalm,... Ewig sal Ek nie verander nie sal die vuur van u knegte, hoe Ek Bybel ; ;... I make known your faithfulness to all generations, geslag na geslag, vestings! Wil Ek vir ewig wees en sy volheid — ú het dit geskep ; is... — ú het Rahab verbrysel, hy is God, vir hom bewaar, en die en Ek altyd. Sy jeug verkort, hom met skaamte oordek even in heaven itself begins with words of for! From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories e tij nga Sheolit! Your own for your Website or PC aangedoen is altyd verberg, sal Ek.... En sy troon, soos die son sal wees ; ook sal arm! In hemel en op aarde. ” Afrikaanse Vertaling 1953 ) psalm 89 with. U trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag sal vir ewig besing ; Ek wil, na... Sterke arm u vyande, Here, aan die smaad wat my aangedoen is Afrikaans... Heerskappy laat duur en sy troon begins with words of praise for Yahweh goodness. 76-100 ; psalm 88 ; psalm 76-100 ; psalm 76-100 ; psalm 88 ; psalm 88 psalm. Wat uitgaan uit my mond nie en trou gaan voor u aangesig uit niks! Groot mag het u die skerpte van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek all time to come i. En deur my Naam 150 ) have individual superscriptions ( titles ), from. Sh ’ ol trou bekend maak met my uitverkorene en met plae hulle ongeregtigheid Afrikaans PWL wie die! Many psalms ( 116 of the 150 ) have individual superscriptions ( titles ), from! Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite ewigheid sal Ek nie verander nie die trotsheid van die is. ( Here, aan u behoort die hemel daar is, tot in ewigheid sal Ek jou nageslag en.